Start / Nowe oferty

Integracja Bilateralna

Bilateralna integracja - to współpraca i koordynacja - w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony, zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów, jak również podczas działania (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu).

Program stworzony został przez Sheila Dobie. Jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.

Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała.

Poprzez dwustronną integrację wpływamy na motorykę, zdolność do koordynowania działania wszystkich części ciała, rozwijanie lateralizacji przez jednoczesne ćwiczenia jednej strony ciała, podczas gdy druga strona wykonuje ruchy przeciwne. Celem ćwiczeń jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego, poprawa koordynacji i integracji sensorycznej.

Na podstawie testów diagnostycznych i kontrolnych spotkań tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Ćwiczenia powinny być wykonywane minimum 5 razy w tygodniu. 10 minut ćwiczeń każdego dnia powoduje mierzalne zmiany w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Regularność jest podstawowym warunkiem sukcesu.

Symptomy zaburzeń BI to najczęściej:

 • nadaktywność,
 • deficyty uwagi oraz słaba pamięć,
 • niedojrzałe lub nierozwinięte odruchy,
 • ograniczona zdolność do skoordynowania obu stron ciała,
 • trudności w hamowaniu niechcianych ruchów,
 • niezdolność lub niechęć do przekraczania linii środkowej ciała,
 • zaburzenia percepcji wzrokowej (słaba kontrola mięśni oka),
 • niska percepcja przestrzeni, odległości i głębokości jak i niepewność grawitacyjna,
 • błąd w dominacji słuchowej lub jej brak,
 • niewykształcona w pełni lateralizacja.

Ćwiczenia bilateralnej integracji mają na celu zamknięcie luki w fazach rozwoju, uwzględniają słabości, które mogą ograniczać możliwości dziecka. W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również zaczyna łączyć wykonywanie wielu czynności jednocześnie. Program ćwiczeń ruchowych ma na celu poprawić następujące funkcje:

 • integrację dwustronną,
 • poprawę schematu ciała i lepszą koordynację,
 • poprawę równowagi statycznej i dynamicznej,
 • rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,
 • integrację międzypółkulową,
 • poprawę integracji sensorycznej,
 • rozwój automatyzacji ruchu,
 • poprawę wielozadaniowości,
 • promocję zdolności fizycznych i poznawczych.

Zajęcia obejmują:

 • pierwsze spotkanie diagnostyczne (około 60 min) + kolejne spotkanie (około 40 min) z przekazaniem i omówieniem opisanej diagnozy i ćwiczeń terapeutycznych oraz poinstruowaniem rodziców,
 • spotkania kontrolne (co dwa-trzy tygodnie) – 80zł z przekazaniem nowego programu terapeutycznego,
 • Istnieje też możliwość udziału dziecka w cotygodniowych zajęciach z integracji bilateralnej na terenie Gabinetu (w sali integracji sensorycznej).

Cennik zajęć Integracji Bilateralnej można znaleźć w dziale "Oferta".