Start / Nowe oferty

Play Attention

Play Attention Learning System jest to opatentowana technologia edukacyjna, która wspiera rozwój zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jest to system wykorzystujący pomiar aktywności mózgu poprzez specjalistyczne oprogramowanie i łącze bezprzewodowe z komputerem.

Program przeznaczony jest głównie do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz deficytów funkcji poznawczych. Pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności skupiania uwagi w bardzo atrakcyjnej formie, która motywuje do pracy. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie mózg na nowo uczy się jasnego myślenia, koncentrowania się oraz utrzymywania uwagi przez dłuższy czas.

Użytkownik niniejszej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych, które kontrolowane są przy pomocy umysłu. System Play Attention wykorzystuje opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji uwagi użytkownika oraz jego procesy poznawcze lub myślowe. Informacje te są przesyłane bezprzewodowo do modułu połączonego z komputerem tak, że można od razu zobaczyć jakie robi się postępy.

System został opatentowany i wprowadzony do użytku przez naukowców NASA w celu usprawniania koncentracji uwagi astronautów i pilotów armii amerykańskiej. Obecnie znalazł szersze zastosowanie, między innymi w terapii osób cierpiących na ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz przejawiających różne trudności w nauce na poziomie przedszkola i szkoły.Osoba korzystająca z Play Attention otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne o:

  • Pozytywnych zmianach w koncentracji uwagi.
  • Rozwijaniu pamięci.
  • Umiejętności doprowadzania zadań do końca.
  • Umiejętności ignorowania bodźców rozpraszających.

Po zastosowaniu Play Attention Learning System można oczekiwać:

  • Wydłużenia czasu koncentracji uwagi na zadaniach.
  • Osiągnięcia umiejętności kończenia zadań.
  • Usprawnienia pamięci krótkotrwałej.
  • Poprawy rozumienia instrukcji.
  • Poprawy w zakresie innych funkcji poznawczych.

Film o programie Play AttentionPlay Attention Learning System jest całkowicie bezpieczny, a jego skuteczność została potwierdzona w badaniach medycznych (www.playattention.com).

Cennik zajęć Play Attention można znaleźć w dziale "Oferta".