Start / Objawy zaburzeń SI

Objawy zaburzeń

Dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej zwykle zachowują się inaczej niż rówieśnicy. Często mówi się o nich, że są „niegrzeczne”, „niezdarne”, „agresywne”, „niedelikatne”. Zdarza się też, że dziecko z zaburzeniami SI jest „roztargnione”, „leniwe”, „buja w obłokach”.

Zachowania takie nie wynikają ze złej woli dziecka, ale są spowodowane odmiennym funkcjonowaniem układu nerwowego. Zachowania, które mogą wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej:

 • trudności koncentracji uwagi,
 • trudności z naśladowaniem ruchów,
 • szybka męczliwość,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • trudności z rzucaniem, łapaniem i kopaniem piłki,
 • problemy z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,
 • niechęć do uczestnictwa w zabawach i grach z rówieśnikami,
 • problemy z wykonywaniem czynności precyzyjnych,
 • kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (brzydkie pismo, problemy z czytaniem, liczeniem),
 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,
 • kłopoty z umiejętnościami samoobsługowymi,
 • słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie,
 • nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem,
 • nietolerowanie huśtawek lub ciągłe podskakiwanie, kręcenie, bujanie,
 • chodzenie na palcach,
 • niechęć, nietolerowanie mycia twarzy, włosów i uszu,
 • problemy z obcinaniem paznokci i włosów,
 • obniżona wrażliwość na bodźce (zimno, ból),
 • nietolerowanie nowych ubrań, materiałów,
 • unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 • opóźniony rozwój mowy, mowa niewyraźna, brak mowy,
 • wyjątkowa wrażliwość na bodźce słuchowe,
 • choroba lokomocyjna,
 • odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów,
 • występowanie zachowań agresywnych, często z niezrozumiałych powodów.
oraz wiele innych...