Start / Integracja sensoryczna SI

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Integracja Sensoryczna to proces, w którym dochodzi do organizacji dostarczanych do mózgu bodźców sensorycznych, tak aby możliwe było wykonanie wszystkich codziennych czynności.

Zwykle nie zastanawiamy się z jaką siłą i w jaki sposób mamy kopnąć piłkę, chwycić ołówek, postawić kubek z herbatą. Dzięki prawidłowemu współdziałaniu naszych zmysłów możemy wykonywać te i wiele innych ruchów w sposób celowy i adekwatny do sytuacji. Odbywa się to na drodze odbierania wrażeń pochodzących z zewnątrz i z naszego ciała, odpowiedniego klasyfikowania, porządkowania i łączenia ich ze sobą. Dzieje się to wszystko poza naszą świadomością, odczuwamy jedynie efekty.

Jeśli z jakiegoś zmysłu płynie za dużo informacji lub informacje te są w zły sposób integrowane (łączone) wówczas pojawiają się nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania dziecka. Mogą się one ujawnić na wszystkich etapach rozwojowych. Wszystko zależy od tego jak głębokie są nieprawidłowości w zakresie funkcjonowaniu poszczególnych układów. Jeżeli dziecku przeszkadza tkanina z której zrobiona jest bluzka lub spodenki, zaczyna być niespokojne, pobudzone, ma problemy z koncentracją. Może to świadczyć o nadwrażliwości na bodźce dotykowe. Dziecko, które unika zabaw na huśtawkach, karuzelach, boi się skakać, schodzić po schodach przejawia zaburzenia w układzie przedsionkowym, odpowiadającym za reakcje równoważne. Przy nieprawidłowych odczuciach proprioceptywnych dziecko może przebywać w ciągłym ruchu: biega zamiast chodzić, skacze zamiast stać spokojnie lub przyjmuje dziwne pozycje.

Dziecko z zaburzeniami SI może zachowywać się dziwnie i niezrozumiale dla otoczenia. Może objawiać problemy w spostrzeganiu, zachowaniu, uczeniu się, wykonywaniu czynności precyzyjnych, sprawności ruchowych i funkcjonowaniu społecznym. Traktowane są przez otoczenie jako osoby powolne, nieśmiałe i unikające kontaktów z rówieśnikami lub odwrotnie jako niewychowane, niegrzeczne, krnąbrne i niedostosowane.

Każdy z nas odnajdzie w sobie pewne cechy jakiejś nadwrażliwości, problem zaczyna się tam, gdzie przeszkadza to w normalnym funkcjonowaniu.